Ny agenda årsmötet

Datum för årsmötet, onsdagen 10 juni klockan 18:30.
Plats: Dansbanan på koloniområdet.
Anmälan senast 1 juni via mail till styrelsen@kolonikalmar.eu
eller till Eva-Lena Larsdotter via telefon eller sms 070-918 92 00
Endast 1 deltagare / stuga. Kom endast om du känner dig helt frisk!

Uppdaterad dagordning – öppnas som pdf-fil

Kallelse till Årsmöte 2020 – öppnas som pdf-fil

Nu är det snart dags för Kalmar Södra koloniträdgårdsförenings årsmöte, onsdag 10 juni klockan 18:30.
Detta med reservation om det kommer nya direktiv för Corona.
Hittills är det 20 anmälda. Senaste datum för anmälan är 1 juni.
För att kunna hålla avstånd och undvika att vi blir fler än tillåtet antal under Corona-tider ber vi att ENDAST 1 PERSON /STUGA kommer till mötet.
Kom till mötet endast om du känner dig helt frisk!
Av samma anledning kommer vi heller inte att ha gemensam fika efter mötet.
Kallelse inklusive årsberättelse och budgetredovisning har skickats ut tidigare.
Nytt förslag till dagordning samt valberedningens förslag till styrelsesammansättning för nästkommande år , se bifogade filer.

Det har inte inkommit några invändningar mot ny rutin att använda rullande schema för inval till styrelsen, så vi avser att införa detta from 2021.
Punkt 13 utgår på årsmötet och skjuts fram till senare tillfälle
Årets gemensamma aktiviteter har förändrats en del. Midsommarfirande är inställt och istället hoppas vi på att vi att kvarter 4 kan ordna en Augustifest den 29 Augusti, samma dag som Koloniträdgårdarnas Dag.
Besöka bi-odling skjuts på framtiden, likaså föreläsning om trädgårdsdesign.